Personuppgiftspolicy

 

Denna Personuppgiftspolicy har sammanställts för att bättre kunna hjälpa dem som vill veta hur deras personlig information används på nätet. Personuppgifter är information som kan användas för sig eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en person, eller för att identifiera en individ i sitt sammanhang. Vänligen läs vår Personuppgiftspolicy noggrant för att få en klar uppfattning om hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår hemsida.

Genom att acceptera denna Personuppgiftspolicy som en del av Användaravtalet samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Om du inte accepterar denna Personuppgiftspolicy eller andra villkor, måste du avstå från användning av Beonias tjänster.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in från personer som registrerar användarkonto och användar våra tjänster?
När du registrerar dig på vår webbplats, eller använder Beonia, i förekommande fall, lämnar du ditt namn, e-postadress, telefonnummer samt innehållet i annos.

 

När vi samlar in information? Vi samlar in information om dig när du registrerar dig på vår webbplats, publicerar en annons, fyller i ett formulär.


Hur och varför använder vi din information?
Vi använder den information som vi samlar in från dig för att tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsterna, utföra kundservice och lösa servicefrågor, förhindra missbruk av tjänsterna och vidareutveckla vår webbplats för att förbättra och anpassa din upplevelse.

 

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med databehandling som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Din personlig information raderas när det inte längre är relevant för de ändamål för vilka den samlades in.

 

Förändringar i dina personuppgifter
Du kan alltid ändra eller ta bort din personlig information via profilsida genom att logga in på ditt Beonia konto.

 

Tredjeparts avslöjande
Vi säljer inte  eller på annat sätt överför till utomstående part din personlig information, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av rättslig skyldighet eller om vi har först fått ditt medgivande. Om det finns ett misstanke om att du har begått ett brott i samband med användning av tjänsterna, på begäran, kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheterna.

 

Tillåter  vår sida tredjeparts beteendespårning?
Vi tillåter inte tredje part beteendespårning. Vi är också överens om att individer har rätt att lagligt framställa anspråk i förhållande mot datainsamlare och bearbetningsföretag som inte följer lagen. Denna princip förutsätter också att individer kan anlita domstol eller myndigheter för att undersöka och / eller åtala bristande efterlevnad av dataprocessorer.

 

Använder vi 'cookies'?
Nej. Vi använder inte cookies.

 

Personuppgiftspolicy förändringar
När denna Personuppgiftspolicy har skapats, kommer vi att länka den på vår hemsida. Du kommer att meddelas om eventuella ändringar I den via din registrerade på Beonia e-postadress.

 

Kontakta oss
Om det finns några frågor om denna Personuppgiftspolicy kan du kontakta oss via e-post ads@beonia.com

 

Beonia

Västra Storgatan 18A

66130 Säffle

Sverige